OVER ONS

ONS VERHAAL

Hierbij willen we in het kort onze achtergrond met jullie delen, hoe ChristCentered is ontstaan en verder…

LEIDERSCHAP

We dachten, misschien vind je het leuk om wat meer inzicht te krijgen over hoe we bepaalde zaken aansturen binnen de gemeente. Dit geeft direct ook inzicht in de structuur, maar ook waar en bij wie je terecht kunt.

APOSTOLISCHE RAAD

We zijn een gemeente welke behoort tot een grotere familie, namelijk de Church of the Nations familie (COTN). Church of the Nations is opgedeeld in verschillende clusters.

WAARDEN

We eren Jezus Christus door te erkennen dat we door Zijn offer gerechtvaardigd en vrijgesproken zijn, dit is het fundament en daardoor mogen we nu al in Zijn koninkrijk leven.

VISIE + MISSIE

Om een sterk, Bijbels fundament neer te leggen om het plaatselijk lichaam op te bouwen in geloof, kennis en karakter. Gods manier van familieleven aanmoedigen en uitleven, zowel geestelijk als natuurlijk.

WAT WE GELOVEN

Wij geloven dat het oude en het nieuwe testament gegeven zijn door inspiratie van de Heilige Geest. Zij alleen vormen de Goddelijke regel van het Christelijk geloof en leven.
(2 Petrus 1:20-21:2 en 2 Timoteüs 3:15-17)