OVER ONS

VISIE + MISSIE

Om een sterk, Bijbels fundament neer te leggen om het plaatselijk lichaam op te bouwen in geloof, kennis en karakter. Gods manier van familieleven aanmoedigen en uitleven, zowel geestelijk als natuurlijk.

WAARDEN

We eren Jezus Christus door te erkennen dat we door Zijn offer gerechtvaardigd en vrijgesproken zijn, dit is het fundament en daardoor mogen we nu al in Zijn koninkrijk leven.

WAT WE GELOVEN

Wij geloven dat het oude en het nieuwe testament gegeven zijn door inspiratie van de Heilige Geest. Zij alleen vormen de Goddelijke regel van het Christelijk geloof en leven.
(2 Petrus 1:20-21:2 en 2 Timoteüs 3:15-17)

LEIDERSCHAP

Wij zijn Matthijs en Judith Brouwer, we zijn allebei grootgebracht in een gezin waar we leerden dat God bestond, maar voor ons beiden kriebelde de vraag of er niet meer aan God was dan dat wij tot dan toe hadden geleerd.