INSPIRATIE

De kracht van de Heilige Geest

Gesproken door Steve van Deventer op 16 juni 2019