CONTACT

HEB JE VRAGEN? MAIL ONS!

Vieringen
Iedere Zondag 10.00 Paxtonstraat 17b Zwolle

Wil je een gift geven dan kan dat naar:
NL19 INGB 0005 0155 48

Voor meer info en foto’s, check Facebook en Instagram!